MURABITO DESU GA NANI KA?
村人ですが何か?; 마을사람입니다만 뭔가?; I am a villager, what about it?
Tùy chỉnh

Murabito Desu Ga Nani Ka?

Tập 24

Tắt Quảng Cáo [X]
Tắt Quảng Cáo [X]