Mới cập nhật

Save the world! UNCLE

Chapter 9Save the world! UNCLE
The 29-year-old uncle died of saving people, and then god on a whim gave him a chance to save the world. Let him go to the primitive world and cultivate to become God.

Augs' Law

Chapter 5Augs' Law
Su Yuan, a poor student, in order to not place any additional burdens on his family, accidentally got himself enrolled into a college named, Ogus Academy. But soon he discovered that this institution was actually established for the protection of monsters (demons/beasts); and the physically weaker humans, in order to protect their lives, had to form partnerships—called PAL, with those monsters. Furthermore, as a result of his unique scent, many are drawn towards him in hopes of becoming his PAL; and at same time, he is also subjected to various attacks. That was, at ...

Nông Nữ Thù Sắc

Chapter 160Nông Nữ Thù Sắc
Bác sỹ ngoại khoa 35 tuổi – Tô Tâm Ngữ đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn xuyên vào cơ thể một đứa trẻ ở cổ đại. Cô cố gắng nhẫn nhịn, che giấu bí mật từ từ lớn lên và tìm ra cách sinh tồn trong thế giới nam tôn nữ ty này. Hương Chi còn kết bằng hữu với Thạch Đầu, một nam oa được lão nhân thần bí đưa đến và cô ấy không biết rằng một vài hành động vượt qua lứa tuổi của mình đã bị một lão bà bà thâm tàng bất lộ trong thôn ...

A private story on third street

Chapter 3A private story on third street
Ashigaru, knight, viking, Spartan, assassin, combat merchant... Various foot soldiers from all over the world converge on a once peaceful apartment. Pillaging and violence disrupts the owner's his dream of an easy life as a property manager. With his sister joining the fray, will he be able to keep the peace on his apartment?

Khuynh thế đế vương cơ

Chapter 21.2Khuynh thế đế vương cơ
Vốn là nô tỳ thấp hèn nhất, nhưng sau một hồi âm mưu lại thức tỉnh “đế vương chi huyết” mà chỉ người thừa kế hoàng tộc mới có. Sau một đêm, từ cung nô biến thân thành công chúa, nhưng chỉ là từ một pháo hôi biến thành mục tiêu công kích. Hoàng đế ngu ngốc, huynh đệ khát máu, thậm chí một nô tỳ nhỏ bé cũng muốn đưa ta vào chỗ chết. Đợi đã! Phúc hắc thừa tướng tà mị đó là chuyện gì vậy? Ngươi nói hoàng triều bại hoại, bách tính ...

Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời!

Chapter 4Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời!
Sinh trong thời buổi loạn lạc, xuất thân từ nhà phú quý, tất nhiên là tâm cao hơn trời, lại khổ nỗi là thân phận thứ xuất chỉ có thể để châu ngọc bị long đong… chưa từng nghĩ tới trong lúc đấu tranh với số mệnh lại có thể gặp được một người có thể cưng chiều cô ấy tận mây xanh! Em tác thiên tác địa, tôi giúp em chọc trời đạp bằng đồi núi!

Long Live The King

Chapter 52Long Live The King
Novelupdates: An ordinary student accidentally traveled into an other universe and became the king of a small kingdom. He had gotten a “Cheating Code” of life and was able to complete something extraordinary. This is the story about a king that was able to conquer continents and leave behind him an ultimate legend that will be recited between every generation to come. Português(BR): Um estudante ordinário viajou acidentalmente em um outro universo e transformou-se o rei de um reino pequeno. Ele tinha começado um "engano código" da vida e foi capaz de ...

The Great Deity

Chapter 86The Great Deity
This is a story of an exceptional boy, Lu Xiao Yi who wasn’t destined to follow the path of a cultivator. After resigning to his ill-destined fate, a couple of mysterious dices appeared suddenly, and he gained mysterious abilities. Entrusted to rekindle the fallen deities’ mission, the young boy’s life hence begun to change!

Phong Khởi Thượng Lam

Chapter 413Phong Khởi Thượng Lam
Tình hình là nàng ghiền game. Một hôm vô tình bị lạc vào thế giới Game, và đã gặp được chàng, cuộc sống ảo đen xen đời thực. Đâu là thực đâu là giả, thôi thì cứ yêu thôi … Một câu chuyện vừa hài hước vừa lãng mạn.  Chỉ biết nhiêu đó thôi. Xem típ thì biết nhé!!!

Suicide Parabellum

Chapter 3Suicide Parabellum
Tình bạn không thể chia cắt của hai cô gái sẽ đi về đâu khi một người phải trải qua bao nhiêu cửa ải để tìm người còn lại? Thêm một câu truyện lý thú của Douman Seiman.

Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện

Sơ Lưu Hoả chỉ biến ra nửa người nửa thú dùng giải ưu linh bện mộng cảnh đẹp cho con người ở trần gian, đổi lại số tuổi thọ của họ, chỉ vì muốn kéo đai mạng sống cho người kiếp trước đã vì nàng mà phản bội cả Thiên cung – thượng thần Phượng Lý. Tại hoắc sơn thôn Hỏa Hoả gặp luyện yêu sư ...
Xem nhiều nhất
Sáng tác vừa đăng
Tắt Quảng Cáo [X]
Tắt Quảng Cáo [X]